Izvođenje radova u sklopu projekta po sistemu ključ u ruke za opremanje sistema grijanja, tople vode i ventilacije u Franjevačkom samostanu u Fojnici

Izvor: Dnevni Avaz, 05.06.2014.

USAID BOSNIA-HERZEGOVINA

 

ZAHTJEV ZA PONUDE

PROJEKAT PO SISTEMU KLJUČ U RUKE ZA OPREMANJE SISTEMA GRIJANJA, TOPLE VODE I VENTILACIJE

U FRANJEVAČKOM SAMOSTANU U FOJNICI

 

OPŠTE INFORMACIJE

Franjevački samostan Duha Svetog u Fojnici predstavlja kulturno i historijsko naslijeđe, što treba uzeti u obzir kod izvođenja ovog projekta. Crkva i samostan su prvi put izgrađeni u XIV vijeku ali su nekoliko puta od tada obnavljani. Sadašnja crkva je izgrađena 1888. a samostan 1863. godine. Samostan je rekonstruisan nekoliko puta od tada, a posljednja rekonstrukcija centralnog dijela i muzeja izvršena je 2008. godine. Cijeli kompleks (samostan, muzej, crkva Duha Svetog, zidna ograda i okolina), muzejska kolekcija, arhiva i biblioteka su sastavni dio nacionalnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Arhiva i muzej uključuju, između ostalog, staru biblioteku (više od 10.000 naslova), novu biblioteku (više od 37.000 naslova); Adhnamu, koja je poznata kao najstariji dokument o ljudskim pravima u historiji (1463. godina), kao i Fojnički grbovnik, jednu od najčuvenijih zbirki grbova bosanskog plemstva srednjeg vijeka.

 

Osnovne informacije o postojećem sistemu grijanja

U kompleksu Franjevačkog samostana Duha Svetog u Fojnici, sistem grijanja je projektovan sa podnim grijanjem i sa sistemom grijanja zraka i ventilacije u muzeju i sa radijatorima u samostanu. Crkva i podrum samostana se ne griju. Sistem centralne pripreme topie vode konstruisan je po zahtjevima samostana (kupatila i kuhinja). Energetski izvori grijanja i tople vode u kompleksu distribuirani su na četiri lokacije u podrumu i sastoje se od tri potpuno nezavisna sistema.

 

Grijanje muzeja

Grijanje muzeja se vrši po sistemu podnog grijanja sa bojlerom tople vode od 200 kW (proizvođač Buderus) i sa gorionikom lož ulja (proizvođač Vieshaupt) od 500 kW, koji je podešen kapacitetu bojlera.

 

Grijanje samostana i priprema tople vode

Grijanje samostana se vrši putem radijatora koji su priključeni na bojler na čvrsto gorivo od 230 kW. Kao alternativa, ugrađen je bojler od 300 kW (proizvođač Vieshaupt) na lož ulje, ali nikada nije pušten u rad.

 

Opis poslova koji se traže putem ovog tendera uključuje:

Stavka 1: Priprema izvedbenog projekta mašinskih i građevinskih radova

Stavka 2: Priprema glavnog projekta za kotlovnicu, mašinske i električne instalacije, sisteme vodovoda i kanalizacije kao i za građevinske radove

Stavka 3: Isporuka i transport, ugradnja i puštanje u rad sistema grijanja

Stavka 4: Tehnički nadzor treba da obavlja kompanija koja je ovlaštena za ovu vrstu radova

Stavka 5: Preuzimanje radova nakon testiranja kojim se potvrđuje da su sistemi grijanja, ventilacije i tople vode funkcionalni I da zadovoljavaju projektovane kapacitete.

 

Zainteresovane strane treba da pošalju e-mail na sljedeću adresu: Proposals.Sarajevo@usaid.gov kako bi dobili kompletan paket zahtjeva za ponude. Ponude se trebaju dostaviti na istu e-mail adresu do 20. juna 2014. godine do 15:00 sati. Na telefonske pozive u vezi sa ovim tenderom nismo u mogućnosti odgovarati.

 

U NASLOVU E-MAILA TREBA DA STOJI „SOL-168-14-000008" (bez znakova navoda). U protivnom, vaš E-mail neće pristići na pravu adresu.

 

Roberta C. Frasurea 1,71000 Sarajevo, tel +387-33-704-000, fax +387-33-219-298, www.usaid.gov/ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: