Izvođenje radova u šumarstvu - sanitar i redovni odjeli

Datum objave: 15.05.2015. 15:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-1-3-43-3-45/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

30

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi u šumarstvu - sanitar i redovni odjeli


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi u šumarstvu - sanitar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAKIV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.6.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.6.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto ZavidovićiANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 72/1,76

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

481

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18460,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stupčanica
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 6,10,25

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

260

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8522,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 136,137,138

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

573

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21149,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 136/1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

107

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2791,63

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stupčanica
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 57

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1048

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40620,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Drinjača
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 13

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

179

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6265,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 130

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1775

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54883,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 22

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

557

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5987,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Stavnja
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 64

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1348

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27243,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Stavnja
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 49

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

3593

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97837,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stavnja
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 114/1,114/2,115,116,119,130,132,133,134,135,136,137

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1087

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27859,81

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 36

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1268

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39384,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kondžilo
ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 32

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

158

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5056,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 33

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

271

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9295,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 34

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

190

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6156,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 45

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

182

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5896,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 49,50,51

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

150

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4845,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 41

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

262

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9659,94

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica
ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 86

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1680

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56112,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 113,114,115

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

398

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13372,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Babino Gračanica
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 119

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

167

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5577,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Babino Gračanica
ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 123,125,126,127

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

189

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6151,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Babino Gračanica
ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 206

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

701

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21731,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Bistričak
ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 199

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

263

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7101,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Bistričak
ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 77,79

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

58

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1939,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Pepelari
ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 47

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1598

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

66606,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja
ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 63

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1683

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60164,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja
ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 92

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1186

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37608,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja
ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 71

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1899

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73995,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja
ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 205

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

778

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28754,88

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-1-3-43-3-45-15.pdf
PODIJELI: