Izvođenje radova za sanaciju liftova

Datum objave: 22.08.2016. 15:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8398-7-3-3-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
IDB/JIB 4202170060004
Kontakt osoba Zahid Pita
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-029
Faks (033) 562-031
Elektronska pošta mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa http://mpz.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova za sanaciju liftova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Potrebno je nabaviti radove za sanaciju tri lifta po programu sanacije liftova u 2016. godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45313100-5 Radovi ugradnje lifta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Način finansiranja:
- 70 % Budžet Kantona Sarajevo
- 30 % etažni vlasnici

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tačci 6.1. Konkurentskog zahtjeva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tačci 6.2. Konkurentskog zahtjeva

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tačci 6.3. Konkurentskog zahtjeva

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tačci 6.4. Konkurentskog zahtjeva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1, sala 203/II


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zahid Pita
Adresa Hamida Dizdara br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-433
Faks (033) 560-417
Elektronska pošta zahid.pita@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa http://mpz.ks.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lifta u zgradi Nerkeza Smailagića br. 8

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45313100-5 Radovi ugradnje lifta

III Ukupna količina ili obim ugovora

jedan lift

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od uplate avansa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantin Sarajevo, Općina Novi gradANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lifta u zgradi Bosanska br. 7

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45313100-5 Radovi ugradnje lifta

III Ukupna količina ili obim ugovora

jedan lift

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16239,32

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od uplate avansa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kanton Sarajevo, Općina Novi gradANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lifta u zgradi Trg nezavisnosti br. 28,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45313100-5 Radovi ugradnje lifta

III Ukupna količina ili obim ugovora

jedan lift

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od uplate avansa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Općina Novi grad

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
8398-7-3-3-3-3/16
PODIJELI: