Izvođenje završnih radova - kuća Fojnica, ponovljeni postupak

Datum objave: 30.08.2016. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

835-7-3-186-3-37/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba Jedinko Katava
Adresa Bakovići bb
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Završni radovi - kuća Fojnica - ponovljeni postupak


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Završni radovi kao što su: građevinsko - zanatski radovi, elektroinstalacije, montažni radovi, vodovod i kanalizacija i sl.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45111300-1 Radovi demontaže
  45223210-1 Radovi na čeličnim konstrukcijama
  45262500-6 Zidanje i zidanje opekom
  45324000-4 Postavljanje gipsanih ploča
  45421000-4 Stolarski radovi
Dodatni predmet(i) 45431000-7 Postavljanje pločica
  45421120-1 Ugradnja pragova
  45442100-8 Ličilački radovi
  45310000-3 Elektroinstalacijski radovi
  45311200-2 Elektromontažni radovi
  45332200-5 Radovi instaliranja vodovodnih cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11700

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kuća u Fojnici, Šavnik bb, 71270 Fojnica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1-2 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

6.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 13.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Centra "Budućnost", u krugu Zavoda, sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava, e-mail: tenderi@zavod-bakovici.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
835-7-3-186-3-37/16
PODIJELI: