Javna rasprava o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava: Uređenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu, dionica Karića most – kamenolom Čamberi

Datum objave: 18.08.2016. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2016.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Sanski Most, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Sanski Most i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Sanski Most:

 

1. Uređenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu, dionica Karića most – kamenolom Čamberi

 

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Sanski Most, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

 

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Sanski Most je dostupna svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Sanski Most, Banjalučka 3, 79260 Sanski Most, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www. http://sanskimost.gov.ba/.

- Pripadajuće MZ-e

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Sanski Most  i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 24. august 2016.

 

OKOLIŠNA LISTA ZA PROVJERU

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: