Javna rasprava ocjene Studije utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za projekat - Sanacija i zatvaranje deponije otpada TREBETOVIĆ u općini Žepče

Izvor: Oslobođenje, 17.04.2014.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo poziva stanovnike, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

ocjene Studije utjecaja na okoliš

 

u postupku izdavanja okolinske dozvole za projekat - Sanacija i zatvaranje deponije otpada "TREBETOVIĆ" u općini Žepče.

 

Javna rasprava će se održati 13.5.2014. godine sa početkom u 11 sati u Žepču u prostorijama, sala Općinskog vijeća, Prva bb, 72 230 Žepče.

 

Dnevni red:

 

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Projekta i Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta i investitora).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

 

Primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostaviti ovom ministarstvu, najdalje za 30 dana od dana javnog objavljivanja.

 

Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. M. Marulića br. 2. Sarajevo, kao i na web stranici Ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: