Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 08.05.2014.

Datum: 08.05.2014.godine

Broj: 01-04-8/14;

 

Na osnovu člana 53. Statuta opštine Mrkonjić Grada (Sl. glasnik opštine Mrkonjić Grad, broj:06/05) i na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl. glasnik opštine Mrkonjić Grad, broj:10/05) Načelnik opštine raspisuje
 

JAVNI KONKURS

Za dodjelu sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2014. godinu
 

Konkurs se raspisuje za dodjelu sredstava Budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2014. godinu i to za projekte od interesa za lokalnu zajednicu koji imaju za cilj povećanje učešća udruženja građana u aktivnostima lokalne zajednice.

Sredstva za finansiranje projekata obezbjeđena su sa pozicije ostalih udruženja, na osnovu Odluke o usvajanju budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2014. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana koja su registrovana u skladu sa Zakonom o uduženjima i fondacijama RS (Sl. glasnik RS broj: 52/01), a imaju sjedište na području opštine Mrkonjić Grad.

Opština Mrkonjić Grad će podržavati pojedinačne projekte, čija vrijednost ne prelazi iznos od 2.500 KM, dok broj projekata nije ograničen.

Teme koje projekti mogu da obuhvataju trebaju biti u skladu sa Strategijom razvoja opštine Mrkonjić Grad (2014-2024) godine.

Prednost imaju udruženja koja partnerski realizuju projekat.

Prijave na Konkurs podnose se Komisiji za saradnju sa udruženjima građana opštine Mrkonjić Grad do 08.06. 2014. godine.

Prijave se podnose na šalteru 2 Šalter sale Opštine Mrkonjić Grad ili mogu biti poslane poštom na adresu Opština Mrkonjić Grad, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, 70260 Mrkonjić Grad sa naznakom za Komisiju za saradnju sa udruženjima građana – ne otvaraj!

Uz prijavu obavezno priložiti potvrdu o registraciji.

Prijave se podnose na jedinstvenim obrascima Konkursa koje možete dobiti na šalteru broj 2 u Šalter sali Opštine Mrkonjić Grad i na zvaničnom sajtu opštine www. mrkonjic-grad.rs.ba.

Validnim će biti smatrane samo Prijave poslate na ovim obrascima. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Opština Mrkonjić Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projekti ne zadovoljavaju kvalitetom.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Divna Aničić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: