Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj iz Programa: Transfer poticaji vodoprivredi u 2014. godini za izgradnju i sanaciju infrastrukturnih projekata, izgradnju objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda, za sakupljanje i odvodnju površinskih voda u lokalnim zajednicama na području SBK/KSB

Izvor: eKapija.ba, 09.04.2014.

Na osnovu člana 177. i 178. Zakona o vodama ( „ Službene novine F BiH“, broj: 70/06) i člana 51. i 52. Zakona o vodama ( „Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/09), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne raspodjele sredstava prikupljenih od posebnih i opšte vodne naknade, te koncesionih naknada, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijava projekata za poticaj iz Programa: “ Transfer poticaji vodoprivredi” u 2014. godini: za izgradnju i sanaciju infrastrukturnih projekata, izgradnju objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda, za sakupljanje i odvodnju površinskih voda u lokalnim zajednicama na području SBK/KSB

 

1. Predmet javnog oglasa:

Podnošenje prijava projekata pravnih lica radi pružanja pomoći, u realizaciji vodoprivrednih projekata, iz lokalnih zajednica (općina, MZ-ca), na području SBK/KSB i to:

1. izgradnje i sanacije infrastrukturnih objekata (vodovoda i kanalizacija);

2. izgradnje objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda (zaštita poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te stambenih objekata i drugih materijalnih dobara i sl.);

3. za sakupljanje i odvodnju površinskih i podzemnih voda u cilju sprečavanja devastacije postojećih putnih komunikacija i sl.

2. Pravo učešća

Prijavu projekata na Javni oglas mogu podnijeti:

- Lokalne zajednice (općine i MZ-ce), čiji su projekti od prioritetnog značaja za rješavanje problema vodosnabdijevanja, odvodnje sanitarno-fekalnih voda, odvodnje oborinskih površinskih i podzemnih voda, izgradnju objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

3. Opšti kriteriji

Prijava projekata obavezno treba sadržavati slijedeće dokumente:

- čitko popunjenu potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u odjeljenju vodoprivrede u Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili u nadležnoj službi općine.

4. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija:

1. Izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekata;

2. Postojanje započetih projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko finansiranje, (dostaviti dokaz do koje faze je projekat realiziran);

3. Izjava/potvrda o broju domaćinstava kojima će projekat koristiti;

4. Ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekata od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

5. Način izbora projekata/korisnika odobrenih sredstava

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa, vršit će Komisija koju je imenovao ministar.

6. Nadzor nad realizacijom projekata

Stručni nadzor nad realizacijom odobrenih projekata vršit će se putem nadzornog organa, kojeg će odabrati i imenovati Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo će pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome tko vršiti nadzor.

MZ/općina, odnosno podnosilac zahtjeva je dužan omogućiti provođenje ovog nadzora.

Nalozi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik.

Troškove nadzora snosi Ministarstvo.

Dostavljanje prijava projekata se vrši poštom ili lično na adresu:

SBK/KSB

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prnjavor 16, 72270 Travnik

Sa naznakom “ Prijava na Javni oglas KSB/SBK, za projekte u vodoprivredi”

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana počevši od 10. 04. 2014. godine i bit će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB, oglasnoj ploči ministarstva, te na web stranici Vlade SBK/KSB.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030 511 218.

 

MINISTAR

Senad Selimović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: