Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2016/2017

Datum objave: 14.10.2016. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 14.10.2016.

Na osnovu člana II tačka 2.1. Memoranduma o razumijevanju, zaključenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), broj: 02-529-1/16 od 16.06.2016. godine, i tačke IV Odluke Vlade Republike Srpske o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini, „Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 67/16, IRBRS raspisuje

 

JAVNI POZIV
jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata

za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2016/2017

 

IRBRS raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).

Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, odnose na jednu od sljedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

1. Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou doprinoseći ostvarivanju ciljeva Ekonomske politike Republike Srpske za 2016. godinu, poglavlje „Stabilan privredni rast,“ oblast „Unapređenje poslovne klime i konkurentnost,“ sa fokusom na razvoj lokalnog poslovnog okruženja i infrastrukture.

2. Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje te uravnotežen integralni i ruralni razvoj u skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020. godine, strateški cilj 3. „Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivrednih proizvoda,“ specifični cilj 3.2 „Podrška jačanju tržišnih lanaca i tržišne infrastrukture,“ mjera 3.2.5 i specifični cilj 3.4 „Nove investicije u izgradnju prerađivačkih kapaciteta u ruralnom području,“ mjera 3.4.1, te strateški cilj 5. „Uravnotežen integralni ruralni razvoj,“ specifični cilj 5.1 „Poboljšanje dostupnosti javnih usluga seoskom stanovništvu, mjere 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 i specifični cilj 5.2 „Poboljšanje stanja fizičke infrastrukture u ruralnom području“, mjere 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3.

 

Podnosioci projektnih prijedloga

Projektne prijedloge mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (aplikanti).

Sa područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva (2) projektna prijedloga za finansiranje iz sredstava Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane kvalifikovanog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu i to bolje rangiranu projektnu prijavu.

 

Vrijednost projekta

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačno podnesenom projektu ne može biti manji od 50.000 KM, niti veći od 100.000 KM. Aplikant je dužan obezbijediti sredstva sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti, isključivo u novcu, u iznosu od minimalno 25% ukupne vrijednosti projekta.

Ukupno trajanje projekta ne može biti duže od osam (8) mjeseci.

 

Priprema i podnošenje projektnih prijedloga

Podnosioci projektnih prijedloga pripremaju svoje aplikacije u skladu sa Metodološkim smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga, koje su dostupne na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org. Smjernicama se bliže uređuju uslovi, kriterijumi, tematske oblasti, prioriteti, način selekcije projektnih prijedloga, te obavezna dokumentacija koja je potrebna za učešće u Javnom pozivu.

Prilikom podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti se moraju koristiti propisanim obrascem projektnog prijedloga i pripadajućim prilozima (Aplikacioni paket), koji se dostavljaju u jednom (1) originalnom primjerku, u A4 formatu (uvezano) i elektronskom formatu, na CD-u ili USB-u. Aplikacioni paket dostupan je na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org.

Rok za dostavljanje projektnog prijedloga je 15.11.2016. godine do 15 časova.

Projektni prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili na protokol IRBRS, uz obavezno navođenje punog naziva i adrese aplikanta, te naznaku: „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja – Prioritetna oblast 1/2.“ - Ne otvarati prije krajnjeg roka za dostavljanje projektnih prijedloga –, na sljedeću adresu:

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. 
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske
Vidovdanska 2
78 000 Banja Luka

 

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga vršiće se prema kriterijumima i proceduri koji su utvrđeni Smjernicama.

O rezultatima Javnog poziva, aplikanti će biti obavješteni posredstvom internet stranice IRBRS i pismeno.

 

Dodatne informacije za aplikante

Dodatne informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail:lokalni.projekti@irbrs.org, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Sva relevantna pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici IRBRS.

Radi pružanja podrške u procesu pripreme projektnih prijedloga, dodatnog pojašnjenja Smjernica i kriterijuma Javnog poziva, naknadno će biti organizovani „otvoreni dani“ tokom kojih će se potencijalni aplikanti detaljnije upoznati sa postupkom i zahtjevima apliciranja. O tačnom terminu i lokaciji održavanja „otvorenih dana,“ jedinice lokalne samouprave biće blagovrememo informisane.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: