Javni poziv na uvid u idejni projekt postavljanja bazne stanice na poslovnom objektu Barpeh u Međugorju

Izvor: eKapija.ba, 11.04.2014.

OPĆINA ČITLUK

Broj: UP-06-25-1-1497/13

Čitluk, 11. travnja 2014. godine

 

 

 

Općina Čitluk, Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na osnovu članka 137. stavak (1) Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:7/13) upućuje:

 

JAVNI POZIV NA UVID U IDEJNI PROJEKT RADI IZJAŠNJENJA

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava u Gospodarskoj zoni Tromeđa da mogu izvršiti uvid u idejni projekt u predmetu izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje bazne stanice na poslovnom objektu "Barpeh" u Međugorju na parceli označenoj kao k.č. br. 17/32 K.O. Međugorje (novi premjer), a za koji se po zahtjevu J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar iz Mostara vodi upravni postupak.

Uvid u idejni projekt urađen od poduzeća "A3" d.o.o. Široki Brijeg, broj projekta:1187/13 od 14.08.2013. godine stranke mogu izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Općine Čitluk, Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju od 11.04.2014. do 11.05.2014.godine.

Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči općine Čitluk i web stranici Općine www.citluk.ba

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku. Ako stranka u postupku ne pristupi uvidu u projekt u navedenom roku, smatrat će se da je stranci pružena mogućnost uvida u idejni projekt, te isti iz tog razloga, ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke suglasnosti nastaviti u skladu Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne Novine HNŽ ", broj: 4/04).

 

 

 

Pomoćnik Načelnika

Vesna Vasilj, dip. ing. arh. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: