Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života

Datum objave: 21.03.2022. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

SARAJEVO

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini broj: 02-04-10691-41.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-10691-41/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA DO 35 GODINA ŽIVOTA

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva nezaposlene mlade osobe do 35 godina života da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja. Cilj Programa sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti i stimulisanje njihovog samozapošljavanja.

U Programu pravo učešća imaju mlade nezaposlene osobe koje na dan objave javnog poziva imaju 35 ili manje godina života, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, a koje imaju osnovne predpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću u Kantonu Sarajevo i koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.288.000,00 KM, a cilj je samozapošljavanje 70 nezaposlenih osoba iz ciljne grupe.

Služba će nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaćene Programom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije djelatnosti doznačiti sredstva u iznosu od 400,00 KM, te mjesečno, u trajanju od 18 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa ili uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa u zavisnosti od vrste djelatnosti.

III

Nezaposlene osobe iz ciljne skupine koje žele učestvovati u Programu dužne su podnijeti:

  

1. aplikaciju na propisanom obrazcu sa navedenim osnovnim elementima samozapošljavanja (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szks.ba),

2. Izjavu ovjerenu kod općinskog organa ili notara, a koja je sastavni dio aplikacije,

3. obaveznu formu poslovnog projekta , propisanu od strane Službe,

IV

Programom se neće sufinansirati osnivanje udruženja, fondacija, domaće radinosti i poljoprivrednih djelatnosti kao ni aplikacije osoba koje su već koristile sredstva za ove namjene od strane Službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje.

V

Prilikom vrednovanja aplikacija prednost će imati aplikanti koji su duže na evidenciji nezaposleni, aplikanti koji će registrovati proizvodnu, turističku ili djelatnost iz IT sektora, te društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) kao i aplikanti sa statusom šehidske porodice i porodice poginulog borca – branitelja, demobilisani borci i članovi njihovih porodica..

Kod istog broja bodova, prednost se daje aplikantu koji je duže vrijeme na evidenciji nezaposlenih.

VI

Javni poziv ostaje otvoren do 08.04.2022.godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Služba će sa nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaćene Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom. Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana usvajanja liste nezaposlenih osoba iz ciljne skupine kojima je odobreno učešće u Programu.IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3 u zatvorenoj koverti, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-082.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
aplikacija.pdf
poziv.pdf
PODIJELI: