Javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung

Izvor: Oslobođenje, 14.04.2014.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO,

Obala Kulina bana 8

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,

ul. Obala Kulina bana 8,

71 000 Sarajevo,

www.bhtelecom.ba:

ID broj: 4200211100005;

PDV broj: 200211100005,

objavljuje:

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung

 

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

 

Pismo autorizacije kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od proizvođača za isporuku mobilnih uređaja proizvođača Samsung za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti slijedeće:

• da može ponuditi uređaje kastimizirane i zaključane (SIM Lock) na BH Mobile mrežu BH Telecoma. Izuzetak mogu biti isključivo modeli čije softwaresko rješenje onemogućava djelimičnu kastimizaciju i/ili SIM Lock uz prethodnu potvrdu proizvođača:

• da može obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije njegovog naručivanja;

• da može obezbijediti slijedeće informacije od proizvođača: informacije o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tržište, informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o očekivanim budućim promjenama;

• da može obezbijediti promotivnu podršku;

• da može obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podršku.

 

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača mobilnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od sudskog tumača. Ovlašteni distributer je dužan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da će mobilne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

 

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Sektor za marketing

Obala Kulina bana br. 8

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina,

sa naznakom: "Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja Samsung - ne otvaraj!"

 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 660 737.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: