Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Datum objave: 26.04.2021. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2021.

Na osnovu člana 38. Statuta Grada Živinice („Službeni glasnik grada Živinice“, broj:5/19) i člana 2. Odluke Općinskog vijeća Živinice, o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS)-III i IV stepena („Službeni glasnik općine Živinice“ broj:11/17), Gradonačelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

I

Pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, prvenstveno sa područja grada Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS)- III i IV stepena (u daljem tekstu: VSS i SSS), na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, kako bih se iste osposobile za samostalan rad u struci.

II

Pravni subjekti kod kojih će nezaposlene osobe obavljati stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavezni su obezbijediti mentora odgovarajućeg zanimanja.

III

Pravni subjekti koji iskažu spremnost za prijem nezaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nemaju finansijskih obaveza i nisu dužni obezbijediti naknade za rad, naknade za topli obrok, prevoz niti druge naknade.

IV

Grad Živinice preuzima finasijske obaveze koje proističu iz zakonskih i drugih propisa, a koje se odnose na osiguranje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za slučaj profesionalne bolesti i povrede na radu.

V

Grad Živinice će provesti postupak odabira kandidata za stručno osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Živinice, o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS)-III i IV stepena („Službeni glasnik općine Živinice“, broj:11/17), i Javnim pozivom za prijavljivanje nezaposlenih osoba sa završenom VSS i SSS-III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, i sa pravnim subjektima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u kojima će bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prihvatanja i angažovanja nezaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

VI

Pravni subjekti su dužni zaključiti pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

VII

Finansijska sredstva za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa planirana su u Budžetu Grada Živinice za 2021.godinu (Službeni glasnik Grada Živinice, broj:3/21), na budžetskoj poziciji “Program stručnog osposoljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – Doprinosi za zdr. osiguranje određenih korisnika na teret budžeta”, a ista će se utrošiti:

- za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba sa završenom VSS 70% planiranih sredstava, i

- za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba sa završenom SSS 30% planiranih sredstava.

U slučaju da je broj prijavljenih nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa završenom SSS veći od broja nezaposlenih osoba sa završenom VSS izvršit će se preraspodjela finansijskih sredstava u okviru navedene budžetske pozicije, kako bih se angažovao veći broj nezaposlenih osoba na stručnom osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

VIII

Pravni subjekti svoju spremnost za prijem nezaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iskazuju dostavom Prijave na ovaj Javni poziv, Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, na prijavnom obrascu, koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici Grada Živinice, www.gradzivinice.ba, u kojoj je potrebno navesti broj nezaposlenih osoba po stručnim i akademskim zvanjima koje pravni subjekt može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

IX

Prijave na Javni poziv pravni subjekti mogu dostaviti u pisarnicu Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, na kojoj je upisan naziv pravnog subjekta, naslovljena na Službu za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, uz naznaku “Javni poziv pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”, ili poštom, na adresu, Grad Živinice, ulica Alije Izetbegovića, broj:28, 75270 Živinice.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici grada Živinice.

 

SĐ Dostavljeno :

1. RTV Živinice 1x,

2. Oglasna tabla grad Živinice 2x, 3. Web stranica grada Živinice 1x, 4. a/a

 

GRADONAČELNIK

dr. Samir Kamenjaković  

 

 

OBRAZAC 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: