Javni poziv za dodjelu grant sredstava namijenjenih za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini

Datum objave: 11.08.2016. 10:10 / Izvor: Dnevni list, 11.08.2016.

Na temelju članka 7. stavak (2) Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva izmedu nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv

 

Za sve formalno registrirane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini čije su aktivnosti usmjerene naprevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji da podnesu prijavu za dodjelu grant sredstava namijenjenih za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini.

Sredstva odobrena nevladinim organizacijamakoristit će se za aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015.-2018. godine, a odnose se na:

 

a. Podršku ženama žrtvama nasilja na temelju spola, uključujući i nasilje u obitelji (unaprjeđenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zaštite krozmultisektorski pristup pružanju usluga žrtvama, uključujući i usluge sigurnih kuća, psihosocijalna podrška žrtvama, rad sa počiniteljima nasilja);

 

b. Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u osnovnim i srednjim školama, promotivne akcije i kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilničkog ponašanja, uključivanje muškaraca u borbu protiv nasilja);

 

c. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja na osnovu spola i nasilja u obiteljisa posebnim naglaskom na pripadniceranjivih grupaftečajevi, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za pokretanje biznisa, start-up podrška, plasman i prodaja proizvoda).

 

Nositelj ukupne realizacije i koordinator Projekta u Ministarstvu za Ijudska prava i izbjeglice BiH je Agencjja za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa svim potrebnim dokumentima, informacijama i prijavnim obrascima se nalazi na web stranici Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba.

 

Rok za podnošenje prijava je maksimalno 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Ministarstva.

Prijave se podnose isključivo na obrascu projektnog prijedloga putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1,71000 Sarajevo

sa naznakom:„ Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: