Javni poziv za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 14.05.2014.

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 3/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu. U Budžetu Općine Maglaj za 2014. godinu za finansiranje omladinskog sporta planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava planiranih za omladinski sport vršit će se na osnovu podataka iz dostavljenih aplikacijskih obrazaca, a u skladu s Kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava sa transfera omladinski sport, koje donosi Općinski načelnik.

III

Planirana novčana sredstva raspodjelit će Komisija za ocjenjivanje djelatnosti sportskih udruženja i raspodjelu novčanih sredstava u oblasti omladinskog sporta za 2014. godinu. Na prijedlog Komisije konačnu odluku o raspodjeli novčanih sredstava donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava za omladinski sport mogu aplicirati sportski klubovi i sportska društva, koja ispunjavaju slijedeće uvjete.

- da imaju sjedište na području općine Maglaj,

- da su registrirani u skladu sa zakonom,

- da u sastavu imaju omladinske selekcije,

- da su izvršili pravdanje utroška sredstava dobijenih iz Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu.

V

Sportki klubovi i druge sportske organizacije koje apliciraju za dodjelu sredstava za omladinski sport, dužni su ispuniti i dostaviti odgovarajući aplikacijski obrazac koji mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa kluba/organizacije, adresu kluba/organizacije, telefonski broj i ime odgovorne osobe.

VI

Popunjene obrasce dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte, na adresu Općina Maglaj, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti – Aplikacija za sredstva za omladinski sport.  

Krajni rok za dostavljanje popunjenih obrazaca i prjavu na Javni poziv je 30.05.2014. godine.

 

Pripremila:

Služba za boračko–invalidsku i socijalnu zaštitu,

opću upravu i društvene djelatnosti

Mr. sci. Azra Čakrama  

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mehmed Mustabašić, prof.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: