Javni poziv za dostavljanje prijedloga planskih rješenja na zemljištu ili objektima koje obuhvata izmjena i dopuna Regulacionog plana Centralna zona Kozarska Dubica

Izvor: eKapija.ba, 15.04.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

NAČELNIK

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE

Broj:05-363- 20/14 Datum :15.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 42.stav 2.Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.40/13), a u vezi sa Odlukom o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centralna zona Kozarska Dubica" u dijelu ulice Svetosavska („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", br.7/13, 16/13 i 3/14), Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Kozarska Dubica kao nosilac pripreme, upućuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da, do dana 05.05.2014. godine, dostave u pisanoj formi, Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Kozarska Dubica, svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, koje obuhvata izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centralna zona Kozarska Dubica" u dijelu Ulice Svetosavska i to:

- od raskrsnice sa ulicom Vidovdanska do raskrsnice sa ulicom Desanke Maksimović,

- ulice Danila Kiša,

- ulice Svetosavska s desne strene na potezu od Davidovog trga do Čaršiske džamije,

- dio iza zgrade Opštine do platoa ispred Doma kulture, zatim do novoizgrađene ulice pokraj carinskog prelaza i košarkaškog igrališta na Sportskom centru,

- dio iza objekta Narodne biblioteke u ulici Svetosavska,

- prostor kod Zelene pijace ograničen sadašnjim kompleksom Hotela „Cepter", rijekom Unom i postojećim poslovnim objektima na Zelenoj pijaci,

- prostor na raskrsnici ulice Vidovdanske i ulice Kozarskih junaka, na kome je predviđena gradnja lamela,

- objekat „Sberbank" u Svetosavskoj ulici.

 

NAČELNIK ODJELjENjA

Vladislav Stevanović, dipl.ing.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: