Javni poziv za dostavu ponuda za implementaciju IT sistema za praćenje učinaka u Zavodu za zapošljavanje RS i Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Izvor: eKapija.ba, 13.05.2014.

Sa ciljem uvođenja sistema upravljanja učincima u službama za zapošljavanje u BiH Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je uspostavio u saradnji sa Švicarskim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) koji se bavi poslovima praćenja učinaka kantonalnih službi za zapošljavanje u Švicarskoj.

Projekat zapošljavanja mladih poziva zainteresovane kompanije za podnošenje ponuda za razvoj web aplikacije i implementaciju IT sistema za praćenje i upravljanje učincima u Zavodu za zapošljavanje RS i Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Ponude trebaju biti zasnovane na Tehničkoj specifikaciji za razvoj IT sistema koja je dostupna na sljedećem linku (verzija na Engleskom jeziku je dostupna ovdje). Ponude trebaju sadržavati specifikaciju implementacije uključujući i finansijske parametre, listu referenci, kopiju sudskog rješenja kao i kopiju potvrde o ID broju firme.

Ponude je potrebno poslati u zapečaćenoj koverti sa oznakom “Ponuda za implementaciju IT sistema – NE OTVARAJ” najkasnije do 23.05.2014 u 12:00 sati na adresu:

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-za-implementaciju-it-sistema/

 

GOPA Predstavništvo u BiH

Ljubljanska 34,

71000 Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: