Javni poziv za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz Budžeta Općine Travnik za 2015. godinu

Izvor: eKapija.ba, 04.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

Konatur bb, 72270 Travnik, Tel./fax: ++387 30 511 146;

E-mail:urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Web: http://www.opcinatravnik.com.ba,

Identifikacijski broj: 4236179780001;

Matični broj:20172550;

Broj poreznog obveznika: 09001098;

PDV broj: 236179780001

 

Broj: 01-951/2014

Datum: 03.06.2014.g.

 

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Travnik („Prečišćeni tekst Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05) i člana 4. Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 2/07),  Načelnik Općine Travnik, u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz Budžeta Općine Travnik za 2015. godinu

 

Općina Travnik oglašava Javni poziv za aplikaciju projekata za kapitalne investicije.

Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim  kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije projekte za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:

- biti implementirani u toku jedne budžetske godine,

- odražavati potrebe zajednice,

- imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi

- biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00 – 15,30 sati, na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.

Za dodatne informacije o  ovom Javnom pozivu možete se obratiti koordinatoru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Amiri Đelilbašić ili sekretaru Komisije Mariji Perić na telefon 030/511-834.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva - projekata otvoren je od 05. 06. 2014. godine do 30. 06. 2014. godine do 15,30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu aplciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti  Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

               

NAČELNIK

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.

 

Aplikacija za kapitalne investicije

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: