Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Mostaru

Datum objave: 25.03.2021. 16:06 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA

 

 

Broj: 12-01-02-1066/21-1

Datum: 24.03.2021. godine

 

Temeljem članka 55. stavak (1) i (2) Zakona о organizaciji uprave u Hercegovačko- neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ/K", broj: 9/09), Odluke Vlade Hercegovačko- neretvanske županije-kantona broj: 01-1-02-751/21 od 22.3.2021. godine, Odluke о izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama, akt Ministarstva broj: 12-01-02-1066/21 od: 24.3.2021. godine Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Mostaru

 

I - PREDMET PONUDE

Karakteristike poslovnog prostora, koji odgovara potrebi zakupa poslovnog prostora za

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K su:

Lokacija u prvoj zoni grada Mostara u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 7/05).

•             površina minimalnog uredskog prostora za do 30 uposlenih, sukladno minimalnim pojedinačnim prostornim standardima djelatnika,

•             posebne prostorije za Ured ministra i tajnicu,

•             minimalno 3 parkirna mjesta od čega su dva za invalidne osobe už osiguran nesmetan pristup prijavnici prilagođen invalidnim osobama (100% I. grupe) i jedno za službeno vozilo ministra, (isto uključeno u cijenu m2),

•             zaseban samostalan ulaz u prostor koji je predmet zakupa,

•             dostupnost najmanje 15 mjesta javnog parkinga za uposlene i poslovne stranke, udaljenosti do 50 metara od ulaza u prostor koji je predmet zakupa,

•             uredski prostor treba biti klimatiziran, dovoljno osvijetljen prirodnim svijetlom, te imati sve priključke i instalacije neophodne za normalno administrativno funkcioniranje uz izdvojen prostor za server sobu,

•             prostorija za arhivu/pismohran površine 25-30 m2,

•             osiguran prostor sa minimalnim uvjetima za čajnu kuhinju,

•             prostor raspolaže standardom toaleta (muški/ženski).

Poslovni prostor koji ispunjava pobrojane uvjete iz Javnog poziva, Ministarstvu mora biti dostupan za mogućnost preseljenja na dan 01.05.2021. godine. 

 

II - PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici poslovnih prostora, a koji mogu ponuditi zakup poslovnog prostora sa karakteristikama kao u točki I ovog poziva.

Zainteresirani subjekti svoje ponude za davanje u zakup poslovnog prostora mogu dostaviti Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, u okviru čega su obvezni istaći konačnu cijenu zakupa poslovnog prostora uvećanu za iznos PDV-a, s dužinom trajanja zakupa dvije godine uz mogućnost produljenja.

Dostavljena ponuda mora sadržavati:

■             Skicu prostora i parkirnih mjesta s pristupom prostoru koji je predmet zakupa;

■             Uredna vlasnička dokumentacija;

■             Dokaz da prostor nije opterećen teretom;

■             Ukoliko je ponuđač pravna osoba dokaz da nije pokrenut stečajni postupak;

■             Ukoliko je ponuđač fizička osoba dokaz o nekažnjavanju.

Zainteresirani subjekti svoje ponude obvezno dostavljaju osobno - u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvarati", najkasnije na dan 01.04.2021. godine do 12:00 sati, izravno na protokol Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, Krpića 3, Mostar.

U razmatranje će se uzeti samo ponude pristigle u okviru krajnjeg roka za prijem ponuda.

 

III-KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora, utvrđuju se, kako slijedi: 60% najniža ponuđena cijena mjesečne zakupnine, - 30% kvaliteta opremljenosti prostora sukladno uredskim potrebama standarda Ministarstva,

10 % udaljenost od sjedišta Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Ministarstvo nema obvezu prihvatiti ponudu koja u financijskom (prelazi granice predviđenih proračunskih sredstava osiguranih za ovu namjenu), funkcionalnom, uporabnom, estetskom ili bilo kojem drugom smislu nije primjerena instituciji i ne zadovoljava uvjete utvrđene i zatražene ovim Javnim pozivom.

Ministarstvo će posredstvom Povjerenstva otvoriti ponude, te konstatirati da li blagovremeno pristigle ponude zadovoljavaju tražene tehničke, pravne i druge utvrdene kriterije, izvršiti bodovanje i predložiti ministru najpovoljniju ponudu za potpisivanje ugovora.

Napomena: Povjerenstvo za provedbu postupka po ovom Javnom pozivu zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije kao i obilazak i uvid prostora koji su predmet zakupa za koje se po otvaranju ponuda utvrdi da ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva.

 

MINISTAR

Oliver Soldo dipl.oec

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: