Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata udruga mladih koji će se financirati sredstvima iz Proračuna općine Posušje za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 27.05.2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-324/14

Posušje, 27.05.2014. godine                                                                 

 

Na temelju članka 38. Statuta općine Posušje (“Službeni glasnik općine Posušje”, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinski načelnik općine Posušje, upućuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga projekata udruga mladih koji će se financirati sredstvima iz Proračuna općine Posušje za 2014. godinu

 

Pravo prijave imaju registrirane Udruge mladih s područja općine Posušje.

Udrugom mladih smatraju se udruge čije članstvo i tijela upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti.

Uvjeti za korištenje sredstava iz proračuna općine Posušje:

- da je projekt namijenjen građanima općine Posušje i

- da se implementira na području općine Posušje.     

Obrazac prijave projekta možete pogledati i preuzeti na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba ili osobno u uredu broj 108.

Uz prijavu obvezno priložiti:

- ovjerenu kopiju rješenja o registraciji udruge i

- potvrdu o upisu udruge u Registar udruga mladih općine Posušje.

Prijave s dokumentacijom se podnose na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, s naznakom “Ne otvaraj! Prijava za Javni poziv za predlaganje projekata koji će se financirati sredstvima iz Proračuna općine Posušje za 2014. godinu.”

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12.06.2014. godine.

Napomena: Ista udruga može poslati samo jednu prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za najbolje ocjenjene projekte, u proračunu općine Posušje za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.000 KM.

Financirat će se 5 projekata u iznosu od po 1.000,00 KM.

U roku 30 dana od završetka projekta, obveza je nositelja projekta podnijeti detaljno izvješće o realiziranom projektu s dokazima o utrošenim financijskim sredstvima.

 

Općinski načelnik

Branko Bago

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: