Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja za podršku pčelarima i podizanje novih zasada voća na području Opštine Ugljevik za 2016.godinu

Datum objave: 02.09.2016. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 26.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. „Statuta Opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) načelnik opštine Ugljevik objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLjANjE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANjE NOVČANIH PODSTICAJA

ZA PODRŠKU PČELARIMA I PODIZANjE NOVIH ZASADA VOĆA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLjEVIK ZA 2016.GODINU

 

I

Fizička i pravna lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo odnosno sjedište na području opštine Ugljevik a koja su imala ulaganja u podizanje voćnih zasada u 2016.godini i koja imaju registrovane pčelinjake na području opštine Ugljevik, mogu podnijeti zahtjev za novčane podsticaje iz budžeta opštine Ugljevik.

II

Potrebna dokumentacija, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, vrsta, visina i način isplate te obaveze koje mora da ispunjava korisnik nakon ostvarivanja prava regulisani su u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti broj: 02-12-13/16.

III

Zahtjevi se podnose na propisanom obrazcu i upućuju Komisiji za ostvarivanje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana raspisivanja javnog poziva. Zahtjevi koji su podnijeti nakon predviđenog roka neće biti razmatrani.

V

Javni poziv će biti objavljen na sajtu opštine Ugljevik, oglasnoj tabli opštine Ugljevik i Skala radiu Ugljevik.

 

Broj: 02- 423/16

Datum, 26.08.2016.godine

 

Vasilije Perić, dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: