Javni poziv za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona

Izvor: eKapija.ba, 08.05.2014.

JAVNI POZIV 

za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona

 

Udruženje za razvoj NERDA, u saradnji sa vladom TK, raspisuje Javni poziv za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona.

Subvencionirana kreditna sredstva dostupna su registrovanim pravnim i fizičkim licima (registrovana privredna društva i obrti) koji će aplicirati za kredite putem Garantnog Fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla.

Tražioci kredita trebaju ispunjavati slijedeće uslove (kriterije):

• Da se bave proizvodnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću tj. djelatnošću dopustivom prema kriterijima Garantnog fonda te da to dokazuju dokumentom o registraciji

• Da su registrovani na području Tuzlanskog kantona u skladu sa propisima nadležnog organa kao privredno društvo ili obrt.

• Da imaju najmanje jedan finansijski izvještaj o poslovanju za prethodni period

• Subvencionirani krediti ne mogu se odobravati za investicione projekte koji se odnose na izgradnju poslovnih objekata za koje nije pribavljena validna građevinska dokumentacija u smislu važećih zakonskih odredbi

Javni poziv je otvoren do 09.06.2014. godine

Potrebna dokumentacija za apliciranje na Javni poziv može se pruzeti na web stranicama Udruženja za razvoj NERDA (www.nerda.ba) i Ministarstva razvoja i poduzetništva TK (www.mrptk.ba), kao i direktno u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA, adresa: M. i Ž. Crnogorčevića broj 5, Tuzla.

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu, postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju zainteresovani se mogu javiti na telefone: 035 369 904, 035 369 900 ili e-mail: gf@nerda.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: