Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Datum objave: 31.03.2017. 09:54 / Izvor: Večernji List, 31.03.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA             

 

Broj: 08-14-5-1705-1/16 J.Z.

Sarajevo, 30.03.2017. godine

 

Na osnovu točke 6. Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/12) i tačke 3. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 22/17) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine

putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

 

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine.

2. U skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 396/2017  ("Službene novine Federacije BiH", broj: 22/17) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu obveznica, definisani su osnovni elementi emisije:

• Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine;

• Planirani iznos emisije: 20.000.000,00 KM;

• Nominalna vrijednost obveznice: 10.000,00 KM;

• Privremeni simbol obveznice: FBHTZ731;

• Datum aukcije: 11.04.2017;

• Datum uplate po zaključenim transakcijama: 12.04.2017;

• Datum dospijeća: 12.07.2017;

• Valuta: konvertibilna marka (KM)

 

3. Osnovni elementi aukcije:

• Datum i vrijeme održavanja: 11.04.2017. godine u 09:00 sati;

• Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;

• Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;

• Metoda aukcije: višestruka cijena:

• Vrsta cijene: diskontna cijena

 

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

C=100- 10*d*i/365+d*i

 

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća

i i = kamatna stopa / 100.

 

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije : 11.04.2017. godine, do 15:00 sati;

Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija -

Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze;

Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na

depozitni račun Ministarstva : 12.04.2017. god, do 10:00 sati;

Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249644873;

Banka depozitar: Uni Credit Bank d.d. Mostar

Agent emisije: SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo

Kontakt osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Jelena Znahor, tel: 033/253-476, e-mail: jelena.znahor@fmf.gov.ba i

na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir. mirica@sase.ba

 

MINISTRICA

Jelka Milićević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: