Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Izvor: Dnevni Avaz, 25.04.2014.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
 
Broj: 08-14-243-6/14 J.Z.
Sarajevo, 22.04.2014. godine.
 
Na osnovu tačke 6 Odluke o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 88/12) i tačke 3. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 59/2014 („Službene novine Federacije BiH", broj: 6/14) Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija, objavljuje:
 
JAVNI POZIV
za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira
 
 
1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
 
2. U skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 59/2014 („Službene novine Federacije BiH", broj: 6/14) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, definisani su osnovni elementi emisije:
 
• Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine;
• Planirani iznos emisije: 20.000.000,00 KM:
• Nominalna vrijednost trezorskog zapisa. 10.000,00 KM;
• Privremeni simbol trezorskog zapisa: FBHTZ415;
• Datum aukcije: 06.05.2014:
• Datum uplate po zaključenim transakcijama: 07.05.2014;
• Datum dospijeća: 05.11.2014;
• Valuta: konvertibilna marka (KM).
 
3. Osnovni elementi emisije:
• Datum i vrijeme održavanja: 06.05.2014. godine, u 09:00 sati;
• vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;
• Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;
• Metoda aukcije: višestruka cijena;
• Vrsta cijene: diskontna cijena.
 
Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:
                                                                            
                                                                            C = diskontna cijena
 C = 100 - 100 * d * i / 365 +d* i                            d = broj dana do dospijeća 
                                                                             i = kamatna stopa /100
 
Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.
 
• Vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije : 06.05.2014. godine, do 15:00 sati;
 
• Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze;
 
• Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na depozitni račun Ministarstva : 07.05.2014. god, do 10:00 sati;
 
• Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249612669;
 
• Banka depozitar: Uni Credit Bank d.d. Mostar;
 
• Agent emisije : SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo;
 
• Kontakt osobe u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Jelena Znahor, tel: 033/253-476, e-mail jelena.znahor@fmf.gov.ba i na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir.mirica@sase.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: