Javni poziv za uvid u Idejni projekat izgradnja 10(20)kV kabla, KBTS 10(20)/0,4kV Potočani Bazen i 0,4kV kabla za priključak novog kupca i svođenje postojeće NN mreže

Datum objave: 15.09.2016. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za katastar, urbanizam i i imovinsko-pravne poslove

 

Broj: 06-23-1-2682/16

Datum: 08.09.2016.godine

 

Na osnovu Člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Zc-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za uvid u Idejni projekat «Izgradnja 10(20)kV kabla, KBTS 10(20)/0,4kV. "Potočani Bazen" i 0,4kV kabla za priključak

novog kupca i svođenje postojeće NN mreže»

urađenom od strane JP „ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. Sarajevo, PODRUŽNICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

 

U Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj vodi se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju 10(20)kV kabla, KBTS 10(20)/0,4kV, "Potočani Bazen" i 0,4kV kabla za priključak novog kupca i svođenje postojeće NN mreže u Potočanima.

 

Ovim putem obavještavaju se sve zainteresovane stranke da će u periodu od 09.09.2016. godine do 19.09.2016.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne odnose, kancelarija broj 12. u vremenu od 14 do 16 h, biti omogućen uvid u Idejni projekat «Izgradnja 10(20)kV kabla, KBTS 10(20)/0,4kV. "Potočani Bazen" i 0,4kV kabla za priključak novog kupca i svođenje postojeće NN» urađenom od strane JP „ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. Sarajevo, PODRUŽNICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA.

 

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona«, broj: 1/14), pozivaju se zainteresovane stranke da izvrše uvid u navedeni Idejni projekat.

 

Kontakt osoba, e-mail: milada.mahmutovic@opcina-tesanj.ba broj telefona 650-022, lokal 155

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: