Javni poziv za uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za objekat benzinske pumpe, koja se nalazi u ulici Unska bb, Bihać

Datum objave: 06.07.2021. 10:41 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Broj: II-19-3315-UP-1/2021
 

Bihać, 22.06.2021.godine 11/5

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona rješavajući po zahtjevu operatora d.o.o.“Čavkunović Trade" Bihać. Poslovna jedinica "Benzinska pumpa Bosanska Krupa zа izdavanje okolišne dozvole, u skladu sa članom 88. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH, br. 15/21) objavljuje :

 

JAVNI POZIV

Pozivaju se sva zainteresirana lica da izvrše uvid u predmet broj: 11-19-3315-UP- 1/2021 koji se vodi kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko- sanskog kantona po zahtjevu operatora d.o.o."Čavkunović Trade" Bihać. Poslovna jedinica "Benzinska pumpa" Bosanska Krupa za izdavanje okolišne dozvole za objekat benzinske pumpe, koja se nalazi u ulici Unska bb. Bihać na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7-77/222 k.o. Bosanska Krupa. Ukupna zapremina spremnika za tečna goriva iznosi 180 m’.

Uvid u predmet može se izvršiti u periodu od 30 dana od dana objave Javnog poziva, u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša- Odjcljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, u ul. Alije Đerzcleza broj 2. Bihać. III sprat, kancelarija broj 29 .

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Đerzelcza broj 2. Bihać.

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u novinama.

Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, ul. Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: