Javni uvid u nacrt izmjena dijela Regulacionog Plana Zasad polje

Izvor: eKapija.ba, 23.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD TREBINjE

Odjeljenje za prostorno uređenje

 

Broj : 07-36-92/14

Datum : 22.05.2014.godine

 

OBAVJEŠTAVA

Javnost o izlaganju na javni uvid nacrta izmjena dijela Regulacionog Plana" Zasad polje "

 

Od 30.05.2014. do 01.07.2014. godine, javnosti će biti stavljen na uvid nacrt izmjena dijela Regulacionog Plana" Zasad polje ".

Ovaj Nacrt zainteresovani građani će moći pogledati svakim radnim danom, za vrijeme trajanja javnog uvida, od 7 do 15 časova, u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, Centra za dozvole,preduzeća Put inžinjering, u mjesnoj zajednici Centar i u mjesnoj zajednici Zasad.

Za vrijeme uvida svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje , primjedbe i prijedloge na Nacrt plana, upisom u svesku koja će se nalaziti u Odjeljenju za prostorno uređenje, kao i u pisanoj formi Odjeljenju za prostorno uređenje.Sve detaljnije informacije objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba mogu se dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade plana Mišljenja, primjedbe i prijedolozi se mogu poslati do 01.07.2014.godine.

Javna rasprava će se organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida.

 

V.D.NAČELNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: