Javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Drakulić

Izvor: Glas Srpske, 08.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

Odjeljenje za prostorno uređenje
 

DRUGO OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST O IZLAGANjU NACRTA PLANA NA JAVNI UVID

 

Obavještava se javnost da je NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELjA "DRAKULIĆ" izložen na javni uvid.

Nacrt Plana izložen je na javni uvid u prostorijama preduzeća "Routing", d.o.o. Banjaluka, Ul. Prvog krajiškog korpusa br.16, prostorijama Gradske uprave grada Banjaluka, te prostorijama mjesne zajednice Drakulić, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8 do 16 časova u periodu od 24,4. do 24.5.2014. godine.
Nacrt Plana objavljen je i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 24.5.2014. god. svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja se nalazi u prostorijama u kojima je Nacrt izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi grada Banjaluka - Odjeljenju za prostorno uređenje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: