Konkurs za dodjelu nagrada AMUS-a za 2015. godinu

Datum objave: 16.09.2016. 10:25 / Izvor: Dnevni Avaz, 16.09.2016.

ASOCIJACIJA KOMPOZITORA

MUZIČKIH STVARALACA

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o dodjeli nagrada, Upravni odbor Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (U daljem tekstu: AMUS) raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu nagrada AMUS-a za 2015. godinu

 

1. AMUS dodjeljuje sljedeće nagrade:

1. Nagrada „Avdo Smailović" (za autorsko stvaralaštvo u području ozbiljne muzike);

2. Nagrada „Fra Grgo Martić" (za promociju muzike naroda u BiH);

3. Nagrada „Vlado Milošević" (za muzičku publicistiku i muzikologiju);

4. Nagrada „Kemal Monteno" (za autorsko stvaralaštvo u području zabavne/popularne muzike);

5. Nagrada „Ismet Alajbegović šerbo" (za autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicionalne muzike);

6. Nagrada  „Slobodan  Bodo  Kovačević"  (za  autorsko  stvaralaštvo  u oblasti instrumentalne muzike);

7. Nagrada „Dražen Riči" (za najboljeg mladog autora);

8. Nagrada „Cvjetko Rihtman" (za najboljeg studenta muzičkih akademija u BiH);

9.  Nagrada „Oskar Danon"(za afirmaciju položaja muzičkih autora i muzičkih autorskih prava u BiH); i

10. Nagrada za životno djelo.

 

2. Nagrade iz prethodne tačke pod brojevima od 1 do 7 se dodjeljuju u obliku priznanja najboljim umjetničkim dostignućima muzičkih stvaralaca koja su bila ostvarena, prikazana ili objavljena tokom protekle godine.

Nagrada pod brojem 8. je novčana nagrada i dodjeljuje se najboljem studentu na muzičkoj akademiji u protekloj akademskoj godini. Novčana nagrada osigurava se iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a.

Nagrada pod rednim brojem 9. dodjeljuje se u obliku priznanja osobama i institucijama koji su afirmisali ili afirmišu položaj muzičkih autora i muzičkih autorskih prava u BiH.

Nagrada pod brojem 10. dodjeljuje se u obliku priznanja članu AMUS-a, koji je u dužem periodu aktivno i uspješno stvarao muzička djela i doprinio razvoju AMUS-a i postizanju ciljeva AMUS-a.

 

3. Kandidate za nagrade AMUS-a mogu predlagati ustanove, udruženja i druge organizacije, te fizičke osobe, no ne mogu predložiti sami sebe.

Nagrade se načelno dodjeljuju državljanima Bosne i Hercegovine i pravnim licima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

 

4. Prijedlozi za dodjelu nagrada podnose se u pisanom obliku Upravnom odboru AMUS-a. Prijedlog za dodjelu nagrade AMUS-a mora sadržavati:

a) ime kandidata, naziv kategorije u kojoj se nagrada predlaže te naziv, vrijeme i mjesto nastanka ostvarenja radi kojeg se dotični kandiduje za nagradu;

b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete ostvarenja s obzirom na uslove u kojima je postignuto);

c) popratnu dokumentaciju i to: snimke, muzičke radove, partiture, knjige, fotografije ili druge materijale objavljene u različitim medijima.

 

Prijedlog Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

a) ime kandidata;

b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidata s obzirom na uslove i okolnosti u kojima je postignuto);

c) popratne materijale: životopis i bibliografiju, odnosno popis kandidatovih djela.

Prijedlog nagrade za najboljeg studenta muzičke akademije mora sadržavati:

a) ime kandidata;

b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidata s obzirom na uslove i okolnosti u kojima je postignuto);

c) popratne materijale: životopis i bibliografiju, odnosno popis kandidatovih ocjena iz protekle akademske godine.

 

5. Prijedloge za dodjelu nagrada potrebno je dostaviti najkasnije do 31.10.2016. godine na jednu od sljedećih adresa AMUS-a:

AMUS

Obala Kulina bana 22/II

71 000 Sarajevo

ili

AMUS

Kralja Petra I Karađorđevića 85

78 000 Banjaluka

ili

AMUS

Kneza Branimira 6

88 000 Mostar

 

6. Komisija može zahtijevati dopunu prijedloga ukoliko predlagatelj nije podnio prijedlog u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko predlagatelj ne udovolji zahtjevu komisije u roku od 15 dana, smatraće se da je odustao od prijedloga.

Komisija ima pravo prispjelim prijedlozima promijeniti kategoriju.

Nakon što Komisija razmotri prijedloge za dodjelu nagrada, podnosi konačan prijedlog za dodjelu nagrada Upravnom odboru AMUS-a.

 

7. Moguće je dodijeliti više godišnjih nagrada u istoj kategoriji.

Upravni odbor AMUS-a može odlučiti da se pojedine nagrade ne dodijele.

 

Sarajevo. 15.9.2016.

 

Predsjednik Upravnog odbora AMUS-a

Davor Sučić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: