(MK) Nabavka cjevovoda, sustava cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodnih artikala

Datum objave: 27.09.2016. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Stip: Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli

2016/S 186-335068

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JPISAR35
Na pažnju (osoba za kontakt): Stefanija Moneva
2000 Stip
bivša jugoslavenska republika Makedonija
E-pošta: smoneva3@gmail.com

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.jpisar.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44160000, 44161000, 44100000

Opis
Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli.
Cjevovodi.
Građevinski materijali i pridruženi artikli.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.10.2016 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: