(MK) Nabavka nafte i destilata

Datum objave: 29.09.2016. 10:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Nafta i destilati

2016/S 188-337950

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Public Enterprise Macedonian Railways Infrastructure
street Jordan Mijalkov No. 50b
Služba(e) za kontakt: Public Enterprise Macedonian Railways Infrastructure — Skopje
Na pažnju (osoba za kontakt): Vlatko Kitanovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 22449630
E-pošta: mz.infra.nabavno@mzi.mk
Telefaks: +389 23111376

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09130000

Opis
Nafta i destilati.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 28.10.2016 - 11:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.10.2016 - 11:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian language.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: