(MK) Nabavka opreme i pomoćnih proizvoda u prijevozu

Izvor: Official Journal of the European Union, 07.05.2014.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

2014/S 088-154435

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Public Transport Enterprise Skopje
Aleksandar Makedonski, 10
Služba(e) za kontakt: Blv. Aleksandar Makedonski No.10, Skopje
Na pažnju (osoba za kontakt): Mr Nenad Kuzmanovski, Mrs Olgica Gavrilovska Velkova
1000 Skopje
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Telefon: +389 23174265
E-pošta: javninabavki@jsp.com.mk
Telefaks: +389 23174260

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.jsp.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34000000

Opis
Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.6.2014 - 11:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: