(MK) Nabavka računalne opreme

Datum objave: 07.09.2016. 11:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Računalna oprema

2016/S 172-310336

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

AD Makedonska posta
ul. Orce Nikolov br. 46
Na pažnju (osoba za kontakt): Suzana Stankoska
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23105234
E-pošta: suzana.stankoska@posta.com.mk

Telefaks: +389 23120212

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.posta.com.mk

Daljnje podatke daje: AD Makedonska posta
ul. Orce Nikolov br. 46
Na pažnju (osoba za kontakt): Suzana Stankoska
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23105234
E-pošta: suzana.stankoska@posta.com.mk

Telefaks: +389 23120212
Internetska adresa: www.posta.com.mk

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: AD Makedonska posta
ul. Orce Nikolov br. 46
Na pažnju (osoba za kontakt): Suzana Stankoska
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23105234
E-pošta: suzana.stankoska@posta.com.mk

Telefaks: +389 23120212
Internetska adresa: www.posta.com.mk

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30230000

Opis

Računalna oprema.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

17.10.2016 - 10:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: