(MK) Nabavka razne uredske opreme i potrepština

Datum objave: 09.09.2016. 09:37 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Razna uredska oprema i potrepštine

2016/S 174-313596

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministry of Defence
Orce Nikolov No 116
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23283045
E-pošta: savo.radoeski@morm.gov.mk

Telefaks: +389 23283025

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://morm.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30190000

Opis

Razna uredska oprema i potrepštine.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

21.9.2016 - 10:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: