(MK) Nabavka širokopodručne mreže i mrežne opreme

Datum objave: 09.09.2016. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Širokopodručna mreža

2016/S 174-313601

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

National VideoLottery of Macedonia
bul. Goce Delcev 8, P.O. Box 110
Na pažnju (osoba za kontakt): Mr. Dane Kuzmanovski, General manager
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 25511690
E-pošta: office@videolottery.mk

Telefaks: +389 25511691

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://videolottery.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32430000, 32420000

Opis

Širokopodručna mreža.
Mrežna oprema.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

25.10.2016 - 11:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: