(MK) Nabavka turističkih usluga

Datum objave: 28.09.2016. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 28.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Usluge putovanja

2016/S 187-336917

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

City of Skopje
bul. Ilinden 82
Na pažnju (osoba za kontakt): Bojan Saveski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23297222/+389 23297349
E-pošta: javninabavki@skopje.gov.mk
Telefaks: +389 23297292

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.skopje.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

63515000, 66510000

Opis
Usluge putovanja.
Osigurateljne usluge.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.10.2016 - 13:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: