(MK) Nabavka usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

Datum objave: 11.08.2016. 11:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.08.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Kriva Palanka: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2016/S 154-279927

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality Kriva Palanka
St. Joakim Osogovski 175
1330 Kriva Palanka
bivša jugoslavenska republika Makedonija
E-pošta: biljana.tasevska@krivapalanka.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60130000

Opis

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene .

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

30.8.2016 - 12:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Bilo koji službeni jezik EU
Drugo: MKD.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: