(MK) Nabavka usluga popravke i održavanje transformatora

Datum objave: 28.10.2016. 10:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 28.10.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Usluge popravaka i održavanja transformatora

2016/S 209-380093

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

 

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JP Vodovod i kanalizacija Skopje

Gjuro Strugar 5

1000 Skopje

bivša jugoslavenska republika Makedonija

Telefon: +389 23073010

E-pošta: luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: http://www.vodovod-skopje.com.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

 

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

Opis

Usluge popravaka i održavanja transformatora.

Usluge popravaka i održavanja elektromotora.

Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme.

 

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: List no. 1: Rewinding stator of electric motor and servicing of the electric motor rotor and additional work during servicing Electric motors

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

Grupa br: 2 Naziv grupe: List no. 2: Rewinding stator and servicing of rotor of Electric pumps

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

Grupa br: 3 Naziv grupe: List no. 3: Servicing of electrical appliances

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

Grupa br: 4 Naziv grupe: List no. 4 — services for repair and maintenance of diesel electric generators

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

Grupa br: 5 Naziv grupe: List no. 5 — Servicing of transformers 10 / 0.4 kV

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50532200, 50532100, 50532000

 

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 8.11.2016 - 15:30

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

14.11.2016 - 12:00

IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: MKD.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: