Nabavka adaptera za telefon CISCO 7965

Izvor: eKapija.ba, 15.04.2014.

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Naš znak: 01-3437/14

Datum: 15.04.2014. godine

 

Predmet: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ADAPTERA ZA TELEFON CISCO 7965

1. Predmet Ponude

1.1. ADAPTER ZA TELEFON CISCO 7965..................................kom 2

      (Oznaka: CP-PWR-CUBE-3=)

2. Priprema Ponude

2.1. Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

2.1.1 Uvjerenje o registraciji PDV obveznika;

2.1.2. Puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa;

2.1.2 Cijena ponuđene robe;

2.1.3 Paritet isporuke;

2.1.4 Rok isporuke;

2.1.5 Način plaćanja;

2.1.6 Važnost ponude;

2.1.7 REFERENC LISTA.

Cijene iskazati bez PDV-a

3. Dostava Ponude

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

„RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49 74480 Modriča

Sa naznakom "Ponuda za ADAPTER ZA CISCO 7965 - ne otvarati.

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje Ponude.

Krajnji rok za podnošenje Ponuda je 23.04.2014. godine do 14,00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju Nabave Kontakt osoba Branimir Vujić, Tel/fax: +387 53 810 962 E-mail: branimir@modricaoil.com

 

ODJELJENJE NABAVE

Branimir Vujić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: