Nabavka alata i instrumenata za potrebe pogona HE Trebinje 1 i HE Trebinje 2

Datum objave: 06.09.2016. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1387-7-1-328-3-135/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVISNO PREDUZEĆE "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE
IDB/JIB 4401355020001
Kontakt osoba Veselin Krunić dipl.maš.inž., telefon: 059/278-330, E-mail:
nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Adresa Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 260-213
Faks (059) 260-782
Elektronska pošta het@het.ba
Internet adresa www.het.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka alata i instrumenata za potrebe pogona HE Trebinje 1 i HE Trebinje 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka alata i instrumenata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38300000-8 Mjerni instrumenti
Dodatni predmet(i) 38341300-0 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
  42652000-1 Elektromehanički ručni alati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP-Trebinje, na adresu: Pogoni HE Trebinje 1 i HE Trebinje 2, RS/BiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset) dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.9.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Obala Luke Vukalovića br. 2., 89101 Trebinje, mali amfiteatar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti isključivo preko Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1387-7-1-328-3-135/16
PODIJELI: