Nabavka alata za električare i automehaničare

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BIH
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA
MOSTAR
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 374-7-1-4-86/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
Podružnica Elektrodistribucija Mostar
Kontakt osoba: Almir Lizde
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4200225151133
Telefon: 036502100
Faks: 036502112
Elektronska po{ta: ragibs@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka alata
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka alata za električare i automehaničare
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Adema Buća 34, Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Tucović Jasmina
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
Telefon: 036502137
Faks: 036502112
Elektronska po{ta: j.tucovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-8104-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: