Nabavka audio-video opreme

Datum objave: 19.09.2016. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-1-1-126-3-31/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba Samra Horman
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta samra.horman@pravosudje.ba
Internet adresa www.vstv.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka AV opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

AV oprema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
Dodatni predmet(i) 32321200-1 Audiovizuelna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši putem Jedinstvenog računa Trezora BiH, najkasnije 30 dana od dana prijema fakture.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oprema za videokonferencijski sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32321200-1 Audiovizuelna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100636,53

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Audio video oprema za saslušanje maloljetnika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32321200-1 Audiovizuelna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Audio video oprema za Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32321200-1 Audiovizuelna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumenatciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4340,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, SarajevoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TV

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32324000-0 Televizori

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, SarajevoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kamera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32321200-1 Audiovizuelna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumenatciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana stupanaj ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište CEST RS, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 60, Banja Luka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
172-1-1-126-3-31/16
PODIJELI: