Nabavka auto dijelova-šarki i retrovizora za sanitetska vozila marke Peugeot

Datum objave: 24.08.2016. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-7-1-359-3-150/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Mira Marjanović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka auto dijelova-šarki i retrovizora za saanitetska vozila marke Peugeot

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto dijelova-šarki i retrovizora za saanitetska vozila marke Peugeot

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Ugovornog organa, ulica 12 beba, Paprikovac, Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dostaviti dokaz da je ponuđač registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima za obavljanje
djelatnosti ili da obezbjedi izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke (dokaz se dostavlja u orginalu ili ovjernjenoj kopiji
orginala

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se dostavlja na pisani zahtjev ponuđača, a može se preuzeti lično u Odsjeku za nabavku,
dostaviti poštom na adresu ili putem e-maila. 01-3052

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-7-1-359-3-150/16
PODIJELI: