Nabavka automatskog imunohemijskog analizatora za potrebe ZU Zavod za javno zdravstvo USK

Datum objave: 14.04.2021. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

548-7-1-15-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4263201190008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alma Tatlić
Adresa Dr.Irfana Ljubljankića bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 351-799
Faks (037) 351-800
Elektronska pošta zjzusk@bih.net.ba
Internet adresa www.zjzusk.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka automatskog imunohemijskog analizatora za potrebe ZU Zavod za javno zdravstvo USK

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka automatskog imunohemijskog analizatora za potrebe ZU Zavod za javno zdravstvo USK

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35113200-1 Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Zavod za javno zdravstvo USK

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jednokratno

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %
4 Odgoda plaćanja 5,00 %
5 Odaziv servisa 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.04.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zu Zavod za javn zdravstvo USK, dr. Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Datum i vrijeme 26.04.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
548-7-1-15-3-1/21
PODIJELI: