Nabavka avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 998-7-2-4-13/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ured za reviziju institucija BiH
Kontakt osoba: Enver Isanovic
Adresa: Hamdije Čemerlića 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200788470006
Telefon: 033703573
Faks: 033703565
Elektronska pošta: saibih@revizija.gov.ba
Internet adresa:www.revizija.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Avio karte
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Postupak javne nabavke avio karata
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: ul. Hamdije Čemerlića 2/DŽIII, 71 000 Sarajevo
(D-8845-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: