Nabavka avionskih karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

MINISTARSVO ZA LJUDSKA PRAVA I
IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 730-1-2-1-35/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Anisa Čakalović
Adresa: TRG BIH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200736830004
Telefon: 033202600
Faks: 033206140
Internet adresa:www.mhrr.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 59.829,07
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avionskih karata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Avionske karte za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
59.829,07
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Ministarstva
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Trg BiH broj 3, kancelarija 116, prvi sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je dostupna i na web stranici
Ministarstva.
www.mhrr.gov.ba
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Anisa Čakalović
Adresa: TRG BIH 3
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033703941
Faks: 033443015
Elektronska po{ta: projekt@mhrr.gov.ba
Internet adresa:www.mhrr.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Anisa Čakalović
Adresa: Trg BiH 3, Kancelarija 119, prvi sprat
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033703941
Faks: 033443015
Elektronska po{ta: projekt@mhrr.gov.ba
Internet adresa:www.mhrr.gov.ba
(A-5826-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: