Nabavka betona

Datum objave: 07.06.2016. 08:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1059-1-1-22-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Dolores Škojo
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronička pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava betona za potrebe Grada Mostara


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava betona za potrebe Grada Mostara, planirani iznos roba je 100.000,00 KM, (isti iznos se planira za 2017. i 2018.god.)
Postupak se provodi u cilju ugovaranja jedinične cijene 1m3
betona C 25/30 (MB 30), za saniranje cesta i ostale potrebe Grada Mostara.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114000-2 Beton


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

maksimalan iznos

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, unutar administrativnih granica Grada Mostara.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.8.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Mostar, Kralja Zvonimira 14, II kat ("Đački dom")


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dolores Škojo
Adresa Kralja Zvonimira 14
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-414
Faks (036) 335-408
Elektronička pošta dolores.skojo@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba protokol Grada Mostara
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 514-045
Faks (036) 514-045
Elektronička pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name The City of Mostar
UIN 4227396110007
Contact person Dolores Škojo
Address Adema Buća 19
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 500-600
Fax number (036) 580-032
Email address grad.mostar@mostar.ba
Website address www.mostar.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Mostar

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of concrete

II 1.b. Description of the object of the contract


Purchase of concrete for The City of Mostar needs; planned amount of goods is 100.000,00 KM, (the same amount is
planned for 2017. and 2018.). The objective of procedure is contracting of unit prices of 1m3 of concrete C 25/30 (MB 30),
all for repairing of roads and similar needs of The City of Mostar.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 44114000-2 Concrete

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

maximum amount of 300.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

30.6.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 22.8.2016. 12:00:00
Address and place A. Buća street, no 23, 88 000 Mostar


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Dolores Škojo
Address Kralja Zvonimira 14
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 335-414
Fax (036) 335-408
Email address dolores.skojo@mostar.ba
Website

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-1-22-3-17-16.pdf
PODIJELI: