Nabavka cirkularnih i linearnih staplera

Datum objave: 29.06.2021. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

106-1-1-471-3-68/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA
IDB/JIB 4400425470003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nataša Pavlović
Adresa Srpske Vojske br. 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Općina/Grad Bijeljina
Telefon (055) 202-642
Faks (055) 212-529
Elektronska pošta svuprava@telrad.net
Internet adresa www.bolnicabijeljina.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Cirkularni i linearni stapleri

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Cirkularni i linearni stapleri

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.7.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Uprava JZU Bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina, ul. Kneza Miloša broj 15, Bijeljina
Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nataša Pavlović
Adresa Kneza Miloša br. 15, Bijeljina
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Općina/Grad Bijeljina
Telefon (055) 202-642
Faks (055) 212-529
Elektronska pošta natasa.pavlovic@bolnicabijeljina.com
Internet adresa www.bolnicabijeljina.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Linearni stapleri sa nožem za otvorenu hirurgiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instrumenti za endoskopsku hirurgiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Linearni stapleri za otvorenu hirurgiju bez noža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Omča sa sistemom za uvođenje, za laparoskopske ligature i laparoskopski apendix (crvuljak) I koncem laktomer 9-1
(Lactomer 9-1) sa inicijalnom tenzilnom jačinom najmanje 140% po USP, minimalno 80% po USP na kraju druge nedjelje.
Potpuna resorpcija u vremenskom periodu 56-70 dana

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Cirkularni stapleri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.07.2021. 12:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.07.2021. 13:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
106-1-1-471-3-68/21
PODIJELI: