Nabavka cjepiva protiv gripe za sezonu 2016/2017

Datum objave: 22.09.2016. 16:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

423-7-1-4-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ
IDB/JIB 4227297300007
Kontakt osoba Nisada Demirović dipl.iur
Adresa Stjepana Radića 3
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-353
Faks (036) 326-353
Elektronička pošta ministarstvo.zrss.hnz@mocable.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava cjepiva protiv gripe za sezonu 2016/2017

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava cjepiva protiv gripe za sezonu 2016/2017

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651660-2 Cjepiva protiv gripe


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22220,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 (sedam) dana od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Dano u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Dano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 17.10.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Službene prostorije Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNž

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036/326-353

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
423-7-1-4-3-2/16
PODIJELI: