Nabavka dezinfekcionih sredstava

Datum objave: 08.04.2021. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

11089-7-1-6-3-11/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA KONJIC
IDB/JIB 4227883290002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Minela Omerović
Adresa Bolnička bb
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 712-511
Faks (036) 712-519
Elektronska pošta bolnicakonjic@bih.net.ba
Internet adresa www.bolnicakonjic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekciona sredstva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinfekciona sredstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24455000-8 Dezinficijensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.04.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 19.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Dezinfekciona sredstva za dezinfekciju kože i radnih površina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 19.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Dezinfekciona sredstva za opću sanitaciju, podovi, zidovi, radne površine, sanitarije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 19.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Dezinfekciona sredstva za dezinfekciju hirurških instrumenata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 19.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 - Ostala sredstva za dezinfekciju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 19.04.2021. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.04.2021. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11089-7-1-6-3-11/21
PODIJELI: